menu +

Reklamácia tovaru

Na náramkové hodinky je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja. Zákazník môže uplatniť svoje spotrebiteľské práva v súlade s platnou národnou legislatívou.
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby ovplyvňujúce funkčnosť hodinového strojčeka. V prípade, že sa vyskytla na ňom nepredvídaná závada, máte nárok na bezplatnú opravu chybného výrobku.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie:

 • Starnutím,
 • Bežným opotrebením. Ide hlavne o opotrebovanie, poškriabanie či rozbietie sklíčka, púzdra alebo remienka
 • Vyblednutím farby u nekovových náramkoch (koža, textil, silikón),
 • Poškodenie sklíčka,
 • Poškodenie vonkajšej lunety alebo púzdra,
 • Poškodenie kovového náramku,
 • Poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním,
 • Poškodenie v dôsledku nedostatočnej starostlivosti,
 • Poškodenie spôsobené z nedbanlivosti alebo nehody,
 • Chyby spôsobené neodbornými zásahmi,
 • Kontakt s chemikáliami a magnetickým poľom,
 • Porušenie podmienok spôsobu používania, určených na záručnom liste,
 • Neoprávneným, svojvoľným zásahom užívateľa,

UPOZORNENIE:

 • v prípade poškodenia hodiniek z vyššie uvedených poškodení, záruka nemusí byť uznaná!
 • neposielajte tovar na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá, čiže zásielka sa Vám vráti späť.
 • odporúčame zásielku bezpečne zabaliť a poistiť. Nie sme zodpovední za prípadnú stratu, či iné poškodenie tovaru počas prepravy nepopísané v popise zásielky.
 • o prijatí hodiniek zákazníka informujeme

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu - písomné vyjadrenie alebo reklamačný formulár
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe

VODOTESNOSŤ uvádzaná na hodinkách sa vzťahuje výhradne len k samotným hodinkám, nevzťahuje sa však ku koženým remienkom, ktoré nie sú prispôsobené pre styk s vodou.

Reklamácia sa neuzná bez predloženia vyplneného originálneho záručného listu!

Kvalita hodiniek bola preskúšaná. Ak sa však napriek tomu vyskytnú nepredvídateľné závady, na ktoré sa záruka vzťahuje, ako napríklad nefunkčnosť hodiniek, je potrebné hodinky spolu s originálom záručným listom, s fotokópiou faktúry a s reklamačným formulárom k oprave zaslať k nám.

DÔLEŽIÉ UPOZORNEIE:

Predavajúci MONALI, s. r. o. objednávaný tovar zasiela kuriérskou službou Slovak Parcel Service s.r.o. alebo DHL Parcel Slovensko spol. s. r. o. a riadi sa obchodnými podmienkami doručovateľskej služby. Kompletné obchodné podmienky http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Obchodne-podmienky.html, http://www.dhl.sk/content/dam/downloads/g0/express/shipping/terms_condiitions/international/terms_conditions_of_carriage_sk_sk_2016.pdf. Ak si príjemca tovar pri prevzatí neskontroluje, firma / predavajúci MONALI, s. r. o. sa riadi Obchodnými podmienkami expresnej doručovateľskej služby Slovak Parcel Service, s. r. o. alebo DHL Parcel Slovensko spol. s. r. o..

Balík zašlite na adresu:

Monali, s. r. o.
Miestneho priemyslu 1247
029 01 Námestovo

reklamačný formulár

Mimozáručná oprava

Poskytujeme aj mimo záručnú opravu hodiniek. Je potrebne vypísať formulár na servis hodiniek a zaslať ho spolu s hodinkami na adresu:

Monali, s. r. o.
Miestneho priemyslu 1247
029 01 Námestovo

Formulár na servis hodiniek

Kompletné informácie reklamačného poriadku nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. Čísle 0948112256 alebo e-mailom: info@mojehodinky.sk