0907 376 797Sme tu pre Vás od 07:30 - 16:00
Moje Hodinky - kvalitné hodinky pre vaše ruky - logo
Hľadať Facebook Instagram Prihlásiť
0 Košík

Reklamácia tovaru

Na náramkové hodinky je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja. Zákazník môže uplatniť svoje spotrebiteľské práva v súlade s platnou národnou legislatívou.
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby ovplyvňujúce funkčnosť hodinového strojčeka. V prípade, že sa vyskytla na ňom nepredvídaná závada, máte nárok na bezplatnú opravu chybného výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie:

UPOZORNENIE:

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu - písomné vyjadrenie alebo reklamačný formulár
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe

VODOTESNOSŤ uvádzaná na hodinkách sa vzťahuje výhradne len k samotným hodinkám, nevzťahuje sa však ku koženým remienkom, ktoré nie sú prispôsobené pre styk s vodou.

Reklamácia sa neuzná bez predloženia vyplneného originálneho záručného listu!

Kvalita hodiniek bola preskúšaná. Ak sa však napriek tomu vyskytnú nepredvídateľné závady, na ktoré sa záruka vzťahuje, ako napríklad nefunkčnosť hodiniek, je potrebné hodinky spolu s originálom záručným listom, s fotokópiou faktúry a s reklamačným formulárom k oprave zaslať k nám.

DÔLEŽIÉ UPOZORNEIE:

Predavajúci SEBA.SK, s. r. o. objednávaný tovar zasiela kuriérskou službou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) a riadi sa obchodnými podmienkami doručovateľskej služby. Kompletné obchodné podmienky https://www.dpd.com/sk/business_customers/siteutilities/vop Ak si príjemca tovar pri prevzatí neskontroluje, firma / predavajúci SEBA.SK, s. r. o. sa riadi Obchodnými podmienkami expresnej doručovateľskej služby Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Balík zašlite na adresu:

SEBA.SK, s. r. o.
Dvory 1932/18
020 01 Púchov

reklamačný formulár

Kompletné informácie reklamačného poriadku nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. Čísle 0948112256 alebo e-mailom: info@mojehodinky.sk