0907 376 797Sme tu pre Vás od 07:30 - 16:00
Moje Hodinky - kvalitné hodinky pre vaše ruky - logo
Hľadať Facebook Instagram Prihlásiť
0 Košík

Vrátenie tovaru do 30 kalendárnych dní

Lehota na odstúpenie od zmluvy začne plynúť odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoužívaný a podľa možností v originálnom obale.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a od doručenia vráteného tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnuť tu)

Balík zašlite na adresu:

SEBA.SK, s. r. o.
Dvory 1932/18
020 01 Púchov

Spolu s hodinkami zašlite:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0948 112 256 alebo e-mailom info@mojehodinky.sk

Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu.