Kontakt

Poštová adresa

SEBA.SK, s.r.o.
Dvory 1932/18
020 01 Púchov

Prevádzkové hodiny:
Pondelok–Piatok: 8.00 – 16.00 hod
Telefón: 00421 907 376 797
E-mail: info@mojehodinky.sk
Číslo účtu pre platbu vopred:
SK79 1100 0000 0026 2070 3566
Variabilný symbol: číslo objednávky
SWIFT kód BIC: TATRSKBX
Kód banky: 1100

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
tel. č.: 032/640 01 09
e-mail: tn@soi.sk

Fakturačná adresa

SEBA.SK, s.r.o.
Janka Kráľa 1066/39
020 01 Púchov

IČO: 43 903 088
IČ DPH: SK2022508939

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 18640/R (http://orsr.sk/vypis.asp?ID=115038&SID=6&P=1)