Slovník pojmov

Druh sklíčka

 • zafírové sklíčko - zafír je minerál, ktorý sa vyskytuje buď ako prírodný drahokam alebo sa umelo vyrába. Zafírové sklíčko sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou proti poškrabaniu.
 • minerálne sklíčko - minerálne sklíčko je najčastejšie používané sklíčko v hodinárskom priemysle. Je dostatočne odolné voči poškrabaniu a je odolnejšie voči rozbitiu ako zafírové sklíčko. Najobľúbenejšie je pri športových modeloch.
 • hardlex / tvrdené sklo - jedná sa o vrstvu umelého korundu - zafíru nanesenú na kremíkovom skle. Týmto je hardlex podstatne tvrdší ako kremík, nie však tak tvrdý ako zafír.
 • vypuklé skllíčko - inak tiež nazývané sférické. Jedná sa o kremíkové sklo, ktoré vďaka tomu, že je vypuklé, získava vlastnosti šošovky a teda zväčšuje číselník, na ktorom je potom lepšie čitateľný čas, dátum a pod.

Druh strojčeka

 • quartz - Quartz v slovenčine znamená kremeň, ale taktiež sa týmto slovom označujú všetky hodinky, ktoré používajú na reguláciu času kryštál oxidu kremičitého. Na základe piezoelektrického efektu sa v striedavom elektrickom poli kryštál rozkmitá určitou frekvenciou. Kryštál musí mať správny tvar a veľkosť a podľa toho sa líši frekvencia kmitov. Kmity sú veľmi stabilné a preto sa vďaka ním dá veľmi presne merať čas. Prvé náramkové hodinky s použitím kryštálu vyrobila v roku 1969 spoločnosť Seiko. Hodinky s označením Quartz majú rádovo väčšiu presnosť ako hodinky s mechanickým pohonom.
 • mechanický strojček - chod mechanického strojčeka zabezpečuje navinutá pružina, ktorá prostredníctvom sústavy ozubených koliesok a iných mechanických častí prenáša energiu na posun ručičiek. Mechanický strojček je potrebné doťahovať. Náťah môže byť ručný alebo automatický. Pri ručnom náťahu sa pružina navíja otáčaním korunky. Niektoré modely majú ukazovateľ rezervy chodu, ktorý udáva koľko času ostáva, kým bude potrebné strojček opäť natiahnúť. Na jedno natiahnutie dokážu hodinky fungovať niekoľko dní.
 • mechanický strojček s automatickým náťahom - automatický náťah zabezpečuje špeciálna sústava dielov s výrazným kyvadlom. Pri prirodzenom pohybe zápästia sa kyvadlo pohybuje a cez sústavu doťahuje pružinu. Kvôli kyvadlu sú hodinky vždy o niečo ťažšie ako hodinky bez automatického náťahu a často krát aj o kúsok väčšie. Veľa výrobcov tento mechanizmus odhaľuje na obdiv, a tak majú hodinky s automatickým náťahom často sklenený zadný kryt puzdra, aby bol celý mechanizmus viditeľný. Príkladné použitie aplikuje napríklad značka Vostok Europe a Ingersoll.

Vodotesnosť

Vodotesnosť hodiniek sa bežne udáva v dvoch jednotkách, ATM a m. ATM označuje tlak vodného stĺpca a M označuje metre. Prevod medzi ATM a metrami nie je jednoznačný, pretože ide o rozdielne jednotky, no najčastejšie sa používa 1 ATM = 10m. Ak je však na hodinkách uvedená vodotesnosť 10m, neznamená to, že sa môžete potápať s hodinkami do hĺbky 10 metrov. Čo približne jednotlivé hodnoty predstavujú, je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

TABUĽKA VODOTESNOSTI

udávaná vodotesnosť:

 • 3 ATM / 30m
 • 5 ATM / 50m
 • 10 ATM / 100m
 • 20 ATM a viac / 200m a viac

čo môžete robiť:

 • odolné voči striekajúcej vode a dažďu
 • môžete sa s hodinkami sprchovať alebo si umývať ruky pod tečúcou vodou
 • potápanie bez dýchacieho prístroja alebo plávanie
 • hĺbkové potápanie

Funkcie

Barometer – v hodinkách je zabudovaný senzor, ktorý meria barometický tlak a prepočítava ho na nadmorskú výšku
Binárne zobrazovanie času a dátumu - zobrazenie času a dátumu v binárnom kóde. Čas a dátum zistíme tak, že zrátame čísla v riadku pre hodiny a čísla v riadku pre minúty a dni.
Budík – funkcia, pri ktorej nastavíte požadovaný čas a hodinky vydajú signál
Dátum – hodinky zobrazujú dátum.
Dotykový displej - jednoduchým dotknutím displeja hodiniek sa aktivujú jednotlivé funkcie
Časová pamäť - po stlačení adekvátnej funkcie sa obsah displeja uloží do pamäti vrátane časových údajov a dátumu.
Fáza mesiaca – hodinky zobrazujú na základe dátumu aktuálnu fázu mesiaca
GMT / Dual Time – hodinky ukazujú dva časy. Zobrazenie hlavného času v aktuálnej časovej zóne, plus zobrazenie ešte jedného času v inej časovej zóne
GPS – GPS senzor pre monitorovanie činnosti pomocou mesiaca
Chronograf – analógové hodinky so stopkami. Sú to vlastne stopky s rôznou dĺžkou stopovaného času (od 30 minút do 12 hodín pri ručičkových hodinkách) a s rôznou presnosťou merania (1/10 až 1/1000)
Indikátor dňa/noci – hodinky zobrazujú, či je napr. 12 hod. poobede alebo v noci
Indikátor stavu batérie – indikátor zobrazuje stav nabitia / vybitia batérie
Kompas – v hodinkách je zabudovaný senzor, ktorý určuje magnetický severný pól
Krokomer - slúži na sledovanie počtu prejdených krokov
Luminuscenčné indexy – umožňuje viditeľnosť indexov na ciferníku aj v tme
Luminiscenčné ručičky – umožňuje viditeľnosť ručičiek na ciferníku aj v tme
Podsvietenie - patentovaný systém nočného osvetlenia
Podsvietenie Indiglo – patentovaný systém nočného osvetlenia pri hodinkách značky Timex
Rezerva chodu – pri mechanických hodinkách - doba, počas ktorej dokážu hodinky pracovať bez natiahnutia pružiny
Svetový čas – hodinky ukazujú čas v rôznych časových zónach
Tachymetrická luneta – slúži v spojení so stopkami na meranie rýchlosti pohybu pozorovateľa na vopred známu vzdialenosť, zvyčajne 1 km. Tachymetrická stupnica býva umiestnená po obvode ciferníku niektorých analógových hodiniek s funkciou stopiek.
Teplomer – v hodinkách je čidlo, ktoré slúži na meranie teploty vonkajšieho prostredia
Tlakomer – čidlo pre snímanie teploty
Výškomer – v hodinkách je senzor, ktorý určuje atmosferický tlak v danej nadmorskej výške
Timer – časovač - napr. nastavíte 15 min a po spustení odpočítava do nuly
Večný kalendár – zobrazuje na hodnkách vždy presný rok a presný dátum nezávisle na dĺžke mesiaca a posunu roka

Technológie

Rádiom riadené hodinky – hodinky prijímajú rádiovým signálom presný čas z atómových hodín. Mikroprocesor v hodinkách spracuje zachytený signál, vyhodnotí ho a nastaví presný čas.
Solárny pohon – pohon je zabezpečený akumulátorom, ktorý je dobíjateľný slnečným alebo umelým svetlom, hodinky sa dobíjajú pri bežnom nosení, netreba meniť batériu
Eco drive - Eco-Drive je patentovaný systém spoločnosti Citizen. Cez ciferník prechádza prírodné a umelé svetlo a dopadá na solárny článok. Ten premieňa solárnu energiu na elektrickú a dobíja mikro akumulátor. Vďaka tomuto systému nie je v hodinkách potrebné vymieňať batérie.

Starostlivosť o hodinky

 • chráňte hodinky pred pádom, prudkými údermi, stykom s chemikáliami a silným magnetickým poľom
 • raz za 2-3 roky dajte hodinky vyčistiť, premazať a nastaviť (na toto sa nevzťahuje záruka)
 • raz za rok dajte skontrolovať vodotesnosť (na toto sa nevzťahuje záruka)
 • chráňte hodinky pred priamym pôsobením magnetického alebo elektrického poľa
 • hodinky nesmú prísť do priameho styku s rozpúšťadlami, ortuťou, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, lepidlami a farbivami
 • hodinky sú zostrojené tak, aby odolávali rôznym vplyvom pri bežnom nosení. Je potrebné ich chrániť pred nárazmi, ktoré by mohli poškodiť jemný mechanizmus
 • v prostredí s teplotou nižšou alebo vyššou ako sú normálne teploty 5°C + 35°C, hodinky môžu pracovať nekvalitne a zastavovať sa
 • životnosť batérie sa počíta od momentu vloženia do hodiniek

Nedoporučuje sa:

 • svojvoľne otvárať kryt púzdra hodiniek, čím ich ochránite pred neodbornou obsluhou a vniknutím prachu a špiny do hodinového strojčeka
 • nevystavovať hodinky prudkým zmenám teplôt, čo môže spôsobiť za-rosenie skla