Nákup na splátky Cetelem

Nakupovanie na splátky na www.mojehodinky.sk znamená jednoduchosť, komfort a bezpečný nákup z pohodlia Vášho domova.Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 100 € do 17000 €.

Ako nakupovať na splátky:

1. Pridať do košíka

Vyberte si tovar, o ktorý máte záujem.
V detaile produktu nájdite odkaz ,,Nákup na splátky Cetelem“ a kliknite naň, zobrazí sa Vám kalkulačka, na ktorej si vypočítate splátky.
Tovar vložte do nákupného košíka kliknutím na políčko ,,Pridať do košíka“
V prípade, ak máte v košíku tovar, o ktorý máte záujem, v ďalšom kroku ,,Objednávka – Nákupný košík“ kliknite na políčko ,,objednať“.

2. Pokladňa

V ďalšom kroku objednávky ,,Pokladňa“ je potrebné zadať pravdivé informácie (dodaciu adresu, poprípade fakturačnú adresu, ak sa líši od dodacej).
Pri spôsobe platby zvoľte nákup na splátky Cetelem
Ak ste všetko potrebné vypísali kliknite na tlačítko ,,Pokračovať v objednávke“

3. Objednávka – overenie údajov

V tejto časti objednávky si prekontrolujte objednávku. Zakliknite okno „Prečíal som si a súhlasím s obchodnými podmienkami“ . Objednávku odošlete tak, že kliknete na tlačidlo ,,Záväzne objednať“.

4. Objednávka –potvrdenie + výber splátok

Pre výber splátok kliknite na tlačitko „Cetelem pokračujte tu“. Otvorí sa Vám okno, kde si vyberiete splátkový program, poistenie, počet splátok,..
Následne nato kliknite na tlačítko „Odoslať požiadavku“

4. Vyplnenie žiadosti Cetelem

Budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde vyplníte formulár pre schválenie úveru.
E-mailom obdržíte identifikačné číslo, ktoré je potrebné zadať spolu s rodným číslom na https:www.cetelem.sk/eshop/ziadosť.php, kde sa dozviete výsledok rozhodnutia.

Po schválení online žiadosti o úver nám zašlite POŠTOU PODPÍSANÉ nasledujúce dokumenty:

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (vytlačte po vyplnení on-line žiadosti)
 • 1 x spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • 1x obojstrannú kópiu občianskeho preukazu
 • 1 x druhý doklad totožnosti. Akceptujeme obojstrannú kópiu dokladov: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S, potvrdenie o výške prijímu, výmer dôchodku, faktúru preukazujúcu trvalý pobyt (orange, telecom, ZSE, SIPO ...)

Podnikateľ (SZČO) zašle s vyššie uvedenými dokumentami:

 • potvrdenie o podaní DP
 • potvrdenie o podaní daňového priznania
 • 3x výpis z podnikateľského učtu

Konateľ / Spolumajiteľ firmy zašle s vyššie uvedenými dokumentami:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo DP typu A alebo
 • 3 posledné výpisy z osobného účtu

Klient s trvalým pobytom na územi SR zamestnaný v ČR, AT, HU zašle s vyššie uvedenými dokumentami:

 • pracovná zmluva

A jeden z naledovných dokumentov

 • 3 posledné vyplatné pásky
 • 3 posledné výpisy z osobného účtu kam je klientovi poukazovaná mzda
 • potvrdenie o príjme

(schválenie úveru sa dozviete v priebehu niekoľkých minút, najneskôr však do 24 hodín) Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť aj na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

Vašu zmluvnú dokumentaciu k spotrebitelskemu uveru si mozete vytlacit na nasledujucej adrese: http://www.cetelem.sk/online/tlac-zmluvy.php

Všetky doklady pošlite na adresu:

SEBA.SK, s.r.o.
Dvory 1932/18
020 01 Púchov
e-mail: info@mojehodinky.sk
telefón: 0948 112 256

Odporúčame doklady zaslať doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní.
Pokiaľ bude Váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude Vám tovar okamžite expedovaný.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@mojehodinky.sk, telefonicky 0948 112 256 alebo kontaktujte priamo Cetelem 0850 111 212.

Aké podmienky musím spĺňať pre nákup na splátky:

 • fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR
 • vek od 18 rokov
 • trvalý zdroj príjmov

Potrebujem:

 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o príjmu alebo výplatné pásky; u SZČO potvrdenie o podaní daňového priznania; v prípade klienta dôchodcu – výmer o dôchodku zo Sociálnej poisťovne

Akým spôsobom je možné hradiť splátky:

 • bankovým prevodom
 • poštovou poukážkou z papierového výpisu

Priama platba

Priamu platbu hradíte v hotovosti priamo kuriérovi. Jej výšku si môžete určiť podľa možností vašej peňaženky od 0% do 90% ceny tovaru.

Mesačná splátka

Mesačnú splátku prispôsobíte rodinnému rozpočtu a máte istotu, že počas celej doby splácania ostane nezmenená.

Dĺžka splácania

Splácať môžete 6 až 60 mesiacov.

Výška úveru

Výška úveru sa pohybuje od 100,00 EUR do 17 000,00 EUR v závislosti od typu tovaru a zvoleného produktu.

Poistenie úveru

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky vám v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. ponúka úverové poistenie, ktoré chráni vás a vašich najbližších pred finančnými ťažkosťami v prípade nepriaznivých životných situácií.

Klient má vždy možnosť pristúpiť k poisteniu úveru. Čiastka prislúchajúca poisteniu je vždy vyjadrená ako % z mesačnej splátky a je splatná spolu s mesačnou splátkou úveru.

Pre koho je určené poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver alebo revolvingový úver?

 • osoby mladšie ako 65 rokov, resp. 70 rokov pri balíku Senior;
 • ktoré nie sú pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov;
 • netrpia chronickým ochorením ani nevyliečiteľnou chorobou alebo chorobou, ktorá by mohla ohroziť ich zdravie alebo život;
 • netrpia ochorením, ktoré by mohlo mať za následok vznik plnej a trvalej invalidity;
 • nie sú v pracovnej neschopnosti;
 • nebol im priznaný invalidný dôchodok;
 • nepoberajú starobný dôchodok (netýka sa pristúpenia v rozsahu Balíka poistenia Senior).
Názov balíkaSiclid kódTLM kódSadzbaKrytie
Komplexný balík poisteniaMASTM15,29%PN, smrť, invalidita, strata zamestnania, hospitalizácia
Komplexný balík poistenia PLUSMASXM25,29% + 0,99€PN, smrť, invalidita, strata zamestnania, hospitalizácia + Home assistance + kádež tovaru
Poistná udalosťPodmienkyČakacia lehotaMin. trvanie PUPoistné plnenie
Smrťakákoľvek (z úrazu alebo choroby)--dlžná istina
Invaliditanad 70% strata schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť--dlžná istina
Práceneschopnosťakákoľvek (z úrazu alebo choroby)- 30 dnímax. 12 mesačných splátok
Strata zamestnanianedobrovoľná strata zam., platí pre kl. kt. pracovný pomer trval nepretržite min. 12 mesiacov, neplatí pre SZČO30 dní od začiatku poistenia30 dnimax. 12 mesačných splátok
Hospitalizáciaakákoľvek (z úrazu alebo choroby)30 dní od začiatku poistenia3 dniv príade hosp. 4-7 dní jednorazové plnenie 100€, v prípade hosp. 8 a viac dní jednoraz. plnenie 250€
Krádež tovaruvlámanie alebo lúpež, bez spoluúčasti klienta--časová cena tovaru (amortizácia 2% mesačne prvý rok, po 1% mesačne ďalšie obdobie) , max. 500€
Asistenčné služby - havarijná situácia v domácn.havárijná situácia v dom.(voda, plyn, elektrina, kúrenie...)--náklady na opravu, max. 200€
- porucha domác. elektrospotrebičachladnička, mraznička, chladnička s mrazničkou, práčka, sušička, práčka so sušičkou, umývačka riadu, sporák, rúra na pečenie (nie mikrovlnná ), digestor--náklady spojené s príjazdom, odjazdom dodávateľa, náklady na prevoz do servisu, náklady na opravu, max.165€
- zablkovanie vchodových dverívchodové dvere do domácnosti poisteného--náklady na príjazd, odjazd dodávateľa, otvorenie a opravu, max. 200€

* Pre osoby, ktoré sú v čase pristúpenia k poisteniu samostatne zárobkovo činnými osobami, tento súbor nezahŕňa poistenie pre prípad straty zamestnania. V prípade pracovnej neschopnosti však majú takéto osoby nárok na poistné plnenie v dvojnásobnej výške.
Poistenie vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv o poistení. Podľa vašej situácie si môžete zvoliť jeden z troch ponúkaných súborov poistenia, pričom v prípade vzniku poistnej udalosti a pri splnení všetkých poistných podmienok, bude poisťovňa splácať čerpaný úver za vás. Poistenie sa stáva automaticky súčasťou vašej mesačnej splátky.

Výhody poistenia

poistenie uzavriete jednoducho podpísaním úverovej zmluvy
istota a bezpečie v prípade nepriaznivých životných situácií
rýchly postup pri likvidácii poistných udalostí

Oznámenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť oznámi poistený spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, obratom od nej obdrží formulár, ktorý s požadovanými dokladmi zašle poisťovni, s ktorou bude ďalej rokovať o vybavení poistnej udalosti. Podrobnosti, ako aj ďalšie podmienky sú uvedené v Rámcových zmluvách o poistení, vrátane ich príloh a vo Všeobecných poistných podmienkach Poisťovne Cardif Slovakia, a.s., ktoré nájdete po prekliku na Dokumenty - Poistenie a zároveň sú k dispozícii aj v priestoroch spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky je zapísaná ako samostatný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 74631 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 12. 5. 2008.

Ako splácať

Kedy mám začať splácať úver?

Prvá splátka má splatnosť nasledujúci mesiac od dodania tovaru. Odporúčame postupovať podľa informácií, ktoré zasielame v úvodnom liste po nákupe tovaru.

Aké údaje potrebujem na úhradu splátok?

Zúčtovacie údaje sú uvedené v úvodnom liste, zaslanom priamo na Vašu adresu. Prípadne nás kontaktujte:

 • telefonicky na linke 0850 111 212
 • e-mailom (cetelem@cetelem.sk)

Zúčtovacie údaje na úhradu splátok vám budú doručené v úvodnom liste.

Môžem uhradiť vyššiu sumu ako je min. mesačná splátka?

Kedykoľvek môžete hradiť vyššiu sumu ako je minimálna mesačná splátka.
Pri úhrade vyššej sumy odporúčame využiť jednorazový bankový prevod alebo vyžiadať si na pošte čistú poštovú poukážku typu U, túto vyplniť a uhradiť. Splatnosť mesačnej splátky je vždy 15. dňa aktuálneho mesiaca.

Môžem si predplatiť mesačné splátky?

Áno, mesačné splátky si môžete predplatiť aj na niekoľko mesiacov vopred.

Je možné požiadať o zmenu dátumu splatnosti mesačnej splátky?

Nie.

Ako evidujete deň úhrady splátky?

Podľa platných Všeobecných podmienok je dňom úhrady deň, kedy je splátka pripísaná na náš bankový účet. Pokiaľ nebude splátka pripísaná na účte Cetelem do konca aktuálneho mesiaca, nasledujúci mesiac Vám bude účtovaný poplatok za omeškanie.

Ako mám postupovať, keď mám uhradenú splátku a napriek tomu mi prišla upomienka?

Odporúčame Vám kontaktovať Klientský servis na čísle 0850 111 212, kde Vám pracovníci overia všetky nami evidované platby.

Čo zahŕňa mesačná splátka, ktorú Vám uhradím?

Mesačná splátka sa skladá z:

 • istiny
 • úroku
 • poistenia úveru

Čo sa stane, ak na úver uhradím vyššiu sumu ako je celá dlžná čiastka?

Odporúčame Vám kontaktovať linku Klientský servis 0850 111 212, kde sa s pracovníkmi dohodnete na vrátení Vášho preplatku.

Zadal som zlý variabilný symbol pri úhrade mesačnej splátky. Ako mám ďalej postupovať?

Odporúčame Vám kontaktovať linku Klientský servis 0850 111 212.

Môžem požiadať o odklad mesačnej splátky?

Ak chcete požiadať o odklad, odporúčame kontaktovať Klientský servis na tel. č. 0850 111 212, kde Vám operátori vhodne poradia.